سايت عاشقانه
ياد بگير,خوشبختي يني,زيبا ترين مطالب عاشقانه,زيبا ترين مطالب جوك و خنده,زيبا ترين مطالب فان,فان كده,

ياد بگير

چهارشنبه 19 شهريور 1393عکس ‏‎Neda Saeidimanesh‎‏وقتی می خواهيد به گنجشکی غذا بدهيد...!
.
.
.
.
.
.
او فرار مي کند...!
چرا که می داند
آزادی با ارزشتــــــر از نان است...!


خوشبختی یعنی
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ازین بدبخت تر نشیم :|