سايت عاشقانه
اسمتون با چي شروع ميشه,مطالب فان,خودتو بشناس,از روي حروف الفبا خودتو بشناس,خود شناسي,فانكده,جملات زيبا,فقط فان,سايت عاشقانه,عاشقانه ها,

اسمتون باچه حرفی شروع میشه؟

چهارشنبه 19 شهريور 1393اسمتون باچه حرفی شروع میشه؟
الف : مغرور و خوشگل
ب : بسیارزیرک
پ : بسیار مغرور و دست نیافتنی
ت : افرادی خنثی
ث : بسیار ارام وسر به زیر
ج : حسود
چ : دیگران را به خاطر خودشان دوست دارید
ح : باحال و خوش گذرون و لوس
خ : کینه ای
د : به مادیات اهمیت میدهید
ذ : عشق برای شما مقدس ترین چیز است
ر : عاشق گاهی اوقات پشیمان
ز : ساده و بی کینه
ژ : دارای عمری کوتاه
س : دست و دلباز ترین افراد
ش : باسیاست
ص : بی صدا نیش میزنید
ض : ابراز عشق بلد نیستید
ط : افراد زود رنج
ظ : پرحرف
ع : مهربان و اغلب لاغر
غ : پول دوست ولی مهربان
ف : مشکلاتش را بروز نمیدهد
ق : هوس باز و بی کینه
ک : بسیار موذی وباسیاست
گ : عمر بلند
ل : انسان هایی. پیچیده
م : بسیار دوست داشتنی
ن : هنر مند ولی کمی مغرور و زیبا
و : مهمان نواز
ه : بااحساس
ی : مهربان ترین افراد
خوب خوب کدومی ناقلا‌.....