سايت عاشقانه

لايق تو

چهارشنبه 19 شهريور 1393لايق تو کسي نيست جز آنکسي که تو را انتخاب ميکند نه امتحان ...

تو را نگاه کند نه اينکه ببيند ...

تو را حس کند نه اينکه لمست کند ...
تو را بسازد نه اينکه بسوزاند ...
تو را بيارايد نه اينکه بيازارد ...
تو را بخنداند نه برنجاند ...
و تو را دوست بدارد و بدارد و بدارد و بدارد ...!!!!‏وقتی می خواهيد به گنجشکی غذا بدهيد...!
.
.
.
.
.
.
او فرار مي کند...!
چرا که می داند
آزادی با ارزشتــــــر از نان است...!‏ادامه مطلب