سايت عاشقانه
وقتی می خواهيد به گنجشکی غذا بدهيد...! . . . . . . او فرار مي کند...! چرا که می داند آزادی با ارزشتــــــر از نان است...! خوشبختی یعنی . . . . . . . . . . . . . . . ازین بدبخت تر نشیم :|

ياد بگير

چهارشنبه 19 شهريور 1393عکس ‏‎Neda Saeidimanesh‎‏وقتی می خواهيد به گنجشکی غذا بدهيد...!
.
.
.
.
.
.
او فرار مي کند...!
چرا که می داند
آزادی با ارزشتــــــر از نان است...!


خوشبختی یعنی
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ازین بدبخت تر نشیم :|