سايت عاشقانه
اسمتون باچه حرفی شروع میشه؟ الف : مغرور و خوشگل ب : بسیارزیرک پ : بسیار مغرور و دست نیافتنی ت : افرادی خنثی ث : بسیار ارام وسر به زیر ج : حسود چ : دیگران را به خاطر خودشان دوست دارید ح : باحال و خوش گذرون و لوس خ : کینه ای د : به مادیات اهمیت میدهید ذ : عشق برای شما مقدس ترین چیز است ر : عاشق گاهی اوقات پشیمان ز : ساده و بی کینه ژ : دارای عمری کوتاه س : دست و دلباز ترین افراد ش : باسیاست ص : بی صدا نیش میزنید ض : ابراز عشق بلد نیستید ط : افراد زود رنج ظ : پرحرف ع : مهربان و اغلب لاغر غ : پول دوست…

اسمتون باچه حرفی شروع میشه؟

چهارشنبه 19 شهريور 1393اسمتون باچه حرفی شروع میشه؟
الف : مغرور و خوشگل
ب : بسیارزیرک
پ : بسیار مغرور و دست نیافتنی
ت : افرادی خنثی
ث : بسیار ارام وسر به زیر
ج : حسود
چ : دیگران را به خاطر خودشان دوست دارید
ح : باحال و خوش گذرون و لوس
خ : کینه ای
د : به مادیات اهمیت میدهید
ذ : عشق برای شما مقدس ترین چیز است
ر : عاشق گاهی اوقات پشیمان
ز : ساده و بی کینه
ژ : دارای عمری کوتاه
س : دست و دلباز ترین افراد
ش : باسیاست
ص : بی صدا نیش میزنید
ض : ابراز عشق بلد نیستید
ط : افراد زود رنج
ظ : پرحرف
ع : مهربان و اغلب لاغر
غ : پول دوست ولی مهربان
ف : مشکلاتش را بروز نمیدهد
ق : هوس باز و بی کینه
ک : بسیار موذی وباسیاست
گ : عمر بلند
ل : انسان هایی. پیچیده
م : بسیار دوست داشتنی
ن : هنر مند ولی کمی مغرور و زیبا
و : مهمان نواز
ه : بااحساس
ی : مهربان ترین افراد
خوب خوب کدومی ناقلا‌.....