سايت عاشقانه
دو عاشق بودن,دو عاشق,سخنان عاشقانه,حرف هاي عاشقانه خفن,سايت عاشقانه,سايت دلتنگي,سايت دلنوشته ها,تصاوير عاشقانه,عاشقانه ها,سايت عاشقان,سخنان عاشقانه خفن,

دو عاشق بودند

چهارشنبه 19 شهريور 1393

دو عاشق بودند که به یکی دگه از جان هم تیر بودند اما برای دختر مریضی پیدا شد که حالتش روز به روز خراباب میشد و همه ازش دور میرفت ام بچه هم کور شد و بین هم عروسی کردن بعد از مدت 20 سال دختر فوت کرد و بچه هم عینک ها خو را دور کرد و گفت دوستت دارم با وجود اینکه بچه کور نبود اما به عشق خود وانمود ساخت که کور است به این میگن عشق و 20سال عمر خود را از دست داد
‏دو عاشق بودند که به یکی دگه از جان هم تیر بودند اما برای دختر مریضی پیدا شد که حالتش روز به روز خراباب میشد و همه ازش دور میرفت ام بچه هم کور شد و بین هم عروسی کردن بعد از مدت 20 سال دختر فوت کرد و بچه هم عینک ها خو را دور کرد و گفت دوستت دارم با وجود اینکه بچه کور نبود اما به عشق خود وانمود ساخت که کور است به این میگن عشق و 20سال عمر خود را از دست داد‏