سايت عاشقانه
عاشقانه ها

شده

چهارشنبه 06 خرداد 1394


"برای تو می نویسم"
شده با قرمزِ احساسِ دلت رنگ شوی؟
       شده از فکر کسی داغ کنی،غرق شوی؟
غرق دنیای کسی قلب شوی و به تپیدن افتی؟
     شده از دوری او درد کنی،بشکنی و تنگ شوی؟
شده در لحظه دیدار کسی،از تَپشت خسته شوی؟
          ناگهان ایست کنی با نفسش شارژ شوی؟
شده احساس کنی از نفس گرم کسی مست شدی؟
            مستِ آغوش کسی گریه کنی،اشک شوی؟
شده سوگند دهی ثانیه را پیش خداوند بزرگ؛
      ” می شود ثانیه جان، قد بکشی، کند شوی؟ ”
شده گیینس شوی ثبت کنی ثانیه را؟
           روز،از دست کسی نور بگیری وشبش ماه شوی؟
❥عشق من قصه چرا؟ راست بگو؛
شده از حس دلم، لحظه ای آگاه شوی❥؟؟؟؟ 
gloom
ادامه مطلب

خاطرات

چهارشنبه 19 شهريور 1393


ﺧــﺎﻃــﺮﺍﺕ ﻧــﻪ ﺳــﺮ ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﻭ ﻧــﻪ ﺗــﻪ ...
ﺑــﯽ ﻫــﻮﺍ ﻣــﯽ ﺁﯾــﻨــﺪ ﺗــﺎ ﺧــﻔــﻪ ﺍﺕ ﮐــﻨــﻨــﺪ . . .
ﻣــﯿــﺮﺳــﻨــﺪ ﮔــﺎﻫــﯽ ﻭﺳــﻂ ﯾــﮏ ﻓــﮑــﺮ . . . !
ﮔــﺎﻫــﯽ ﻭﺳــﻂ ﯾــﮏ ﺧــﯿــﺎﺑــﺎﻥ . . .
ﺳــﺮﺩﺕ ﻣـــﯿـــﮑــﻨــﻦــﺪ . . . ﺩﺍﻏــﺖ ﻣـــﯿـــﮑــﻨــﻦــﺪ . . .
ﺭﮒ ﺧــﻮﺍﺑــﺘـــ ﺭﺍ ﺑــﻠــﺪﻧــﺪ . . . ﺯﻣــﯿــﻨــﺖ ﻣــﯿـــﺰﻧــﻨــﺪ . . .
ﺧــﺎﻃــﺮﺍﺕ ﺗــﻤــﺎﻡ ﻧـــﻤــﯿـــﺸـــﻭﻧـــﺪ . . .
ﺗـــﻤـــﺎﻣــﺖ ﻣـــﯿـــﮑــﻨــﻦــﺪ

·
‏ﺧــﺎﻃــﺮﺍﺕ ﻧــﻪ ﺳــﺮ ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﻭ ﻧــﻪ ﺗــﻪ ...
ﺑــﯽ ﻫــﻮﺍ ﻣــﯽ ﺁﯾــﻨــﺪ ﺗــﺎ ﺧــﻔــﻪ ﺍﺕ ﮐــﻨــﻨــﺪ . . .
ﻣــﯿــﺮﺳــﻨــﺪ ﮔــﺎﻫــﯽ ﻭﺳــﻂ ﯾــﮏ ﻓــﮑــﺮ . . . !
ﮔــﺎﻫــﯽ ﻭﺳــﻂ ﯾــﮏ ﺧــﯿــﺎﺑــﺎﻥ . . .
ﺳــﺮﺩﺕ ﻣـــﯿـــﮑــﻨــﻦــﺪ . . . ﺩﺍﻏــﺖ ﻣـــﯿـــﮑــﻨــﻦــﺪ . . .
ﺭﮒ ﺧــﻮﺍﺑــﺘـــ ﺭﺍ ﺑــﻠــﺪﻧــﺪ . . . ﺯﻣــﯿــﻨــﺖ ﻣــﯿـــﺰﻧــﻨــﺪ . . .
ﺧــﺎﻃــﺮﺍﺕ ﺗــﻤــﺎﻡ ﻧـــﻤــﯿـــﺸـــﻭﻧـــﺪ . . .
ﺗـــﻤـــﺎﻣــﺖ ﻣـــﯿـــﮑــﻨــﻦــﺪ‏
دو عاشق بودند

چهارشنبه 19 شهريور 1393

دو عاشق بودند که به یکی دگه از جان هم تیر بودند اما برای دختر مریضی پیدا شد که حالتش روز به روز خراباب میشد و همه ازش دور میرفت ام بچه هم کور شد و بین هم عروسی کردن بعد از مدت 20 سال دختر فوت کرد و بچه هم عینک ها خو را دور کرد و گفت دوستت دارم با وجود اینکه بچه کور نبود اما به عشق خود وانمود ساخت که کور است به این میگن عشق و 20سال عمر خود را از دست داد
‏دو عاشق بودند که به یکی دگه از جان هم تیر بودند اما برای دختر مریضی پیدا شد که حالتش روز به روز خراباب میشد و همه ازش دور میرفت ام بچه هم کور شد و بین هم عروسی کردن بعد از مدت 20 سال دختر فوت کرد و بچه هم عینک ها خو را دور کرد و گفت دوستت دارم با وجود اینکه بچه کور نبود اما به عشق خود وانمود ساخت که کور است به این میگن عشق و 20سال عمر خود را از دست داد‏


باور كن

چهارشنبه 19 شهريور 1393عکس ‏‎Mansore Makariyan‎‏
باورکن آنقدرها هم سخت نیست!
فهمیدن اینکه،
بعضی ها می آیند که
نمانند،نباشند،نبینند...
و تو اگر تمامی دنیا را هم به پایشان بریزی
آنها تمامی بهانه های دنیا را جمع میکنند
تا از بین آنها بهانه ای پیدا کنند
که بروند ،دورشوند،که نمانند...
پس به دلت بسپار
وقتی از خستگی های روزگار پناه بردی به هر کسی
لااقل خوب فکر کن ببین،
از سر علاقه آمده یا از سر........؟؟
تا دنیایت پر نشود از
"دوست داشتن های پر بغض"
که دمار از روزگارت در می آورد.

امتحان كردن

چهارشنبه 19 شهريور 1393


‏سلام صبح بخیر‏


ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﻧﻮﺷﺖ :
“ﻣﻦ ﺧﻮﻧﻪ رو ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ …”
ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻓﺖ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﻗﺎﯾﻢ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﻪ !
ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺍﻭﻣﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺪ ﻭ ﭼﺸﻤﺶ
ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻮﺷﺖ،
ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ هنگام ﺯﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺼﺪﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺩ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻩ :
ﺳﻼﻡ ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺎﺳﺎﻡ ﻭ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﺎﻡ ، ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ ﻓﺪﺍﺕ ﺷﻢ
ﺧﺪﺍﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ رفته پی کارش !
ﺍﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﯾﺨﺘﺶ رﻭ ﻧﺒﯿﻨﻢ ، ﮐﺎﺵ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﺪﻡ
ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﯿﺸﺘﻢ !
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺯﯾﺮﻟﺐ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ
ﺯﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺍﺷﺖ میمرد ﻭ ﭘﺮﭘﺮ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺷﻮﻫﺮﺵ
ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﭼﯽ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻪ …
ﺩﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ ، ﺧﻨﮕﻮﻝ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﮐﻒ ﭘﺎﯼ ﭼﭙﺖ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ !
ﻣﻦ ﻣﯿﺮﻡ ﻧﻮﻥ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﻭ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ !!!
ادامه مطلب

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ

چهارشنبه 19 شهريور 1393‏نمیدانم
نُت ها لجبازی می کنند
یا انگشتانم باور ندارند
گام ِرفتنت را ...‏ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻣﺮﺍ ﺁﻓﺮﯾﺪﻧﺪ
ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺩﻧﺪﻩ ﭼﭗ ﻣﺮﺩﯼ
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﺩﻡ !!!
ﺣﻮﺍﯾﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ...
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ...
ﻣﯿﻮﻩ ﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﻣﻦ ﺧﻮﺭﺩﻡ
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﮔﻨﺪﻡ ﺭﺍ،
ﻧﺴﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﻨﺴﺕ،
ﻣﻦ …!!!!
ﺣﻮﺍ !!!!
ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮﺭﺩﮤ ﺷﯿﻄﺎﻥ،
ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﺁﺗﺶ
ﮐﻪ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻭ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻣﺮﺍﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻓﺮﯾﺒﻢ ﺩﺍﺩ
ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺒﻢ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ...
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ ...
ﺯﻟﯿﺨﺎﯼ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺼﺮ ﻭ
ﺩﻟﺒﺎﺧﺘﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻫﻢ . ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ
ﺯﻥ ﻟﻮﻁ ﻭ ﺯﻥ ﺍﺑﻮﻟﻬﺐ ﻭ ﺯﻥ ﻧﻮﺡ ...
ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﻮﺩﻡ
ﮔﺎﻩ ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﯾﻢ ﻧﻬﺎﺩﻧﺪ ﻭ...
ﮔﺎﻩ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭ ﻧﯿﻤﯽﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﺧﻄﺎﺑﻢ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ...
ﮔﺎﻩ ﺳﻨﮕﺒﺎﺭﺍﻧﻢ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ
ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎﺩ ﮐﺮﺩﻩ
ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻣﻘﺪﺳﻢ
ﺍﺷﮏ ﺭﯾﺨﺘﻨﺪ ...
ﮔﺎﻩ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﻢ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ
ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺣﻀﻮﺭﻡ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ﻭ
ﮔﺎﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻏﺮﻭﺭﻡ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ...
ﮔﺎﻩ ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﺸﻬﺎﯾﻢ ﮐﺮﺩﻧﺪ ...
ﻣـــــــــــــــــــــﻦ...
ﻣﺎﺩﺭ ﻧﺴﻞ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻡ
ﻣــــــــــــــﻦ ...
ﺣﻮﺍﯾﻢ، ﺯﻟﯿﺨﺎﯾﻢ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﻡ،
ﻣﺮﯾﻤﻢ ...
ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ...
ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻧﻪ ﺍﺯ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﭼﭗ ﺍﺕ
ﺑﻠﮑﻪ
ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ، ﺭﺳﺎ ﻭ ﻫم تراﺯ
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺪﻡ ...
ﺑﯿﺎﻣﻮﺯ ﮐﻪ ﻣﻦ...
ﻣﺎﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻫﺮﻡ،
ﻭ ﺗﻮﻣﺜﻞ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
ﺯﺍﺩﻩ من!!!
ادامه مطلب